PENDENTS D'ESOAquí teniu les feines que heu de fer i el que heu d'estudiar per la recuperació de les assignatures pendents de cursos anteriors, que serà dia .... de febrer.

Molts d'ànims i no ho deixeu tot pel darrer moment.